Accions del document

Bases del premi

Comparteix Share

Objectiu

El Premi Davyd Luque a la Innovació en les TIC, convocat anualment per UPCnet, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consell Social de la UPC, té com a objectiu incentivar a les persones que formen part de la comunitat UPC a desenvolupar idees innovadores en el camp de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC).

 

En aquesta 9ª edició del Premi les propostes han de referir-se concretament a aquells serveis TIC que contribueixin a dinamitzar l'aprenentatge a la Universitat, tot facilitant la interacció entre docents i estudiants.

Requisits

Aquest Premi està obert a l'aportació d'idees innovadores que millorin els serveis que reben el PDI, el PAS i l'estudiantat de la UPC, i que promoguin l'estalvi de costos, la mobilitat, l'experiència d'usuari, la ubiqüitat dels clients, l'increment de la seguretat i la sostenibilitat.

Poden optar al Premi totes les persones físiques que pertanyin a la comunitat UPC que, a títol individual o col·lectiu, presentin aportacions d'acord amb aquestes bases. En cas de grups, com a mínim un dels membres ha de formar part de la comunitat UPC.

Les idees presentades pels participants no poden haver estat objecte de transacció comercial prèvia ni ser subjecte d'obligacions de confidencialitat o drets de tercers, i si fós el cas, s'haurà d'indicar si han estat presentades a altres concursos o premis.

Presentació de candidatures

La documentació que cal adjuntar per tal de poder participar al Premi Davyd Luque és la següent:

 • Resum descriptiu de la proposta, d'una extensió màxima de 2 pàgines DIN A4 (podeu utilitzar aquesta plantilla). A continuació es detalla la informació que cal incloure:
  • Títol
  • Breu resum* (Extensió màxima de 4 línies)
  • Necessitat que cobreix als usuaris de la UPC
  • Aspectes innovadors
  • Possibles aplicacions
  • Visió de futur de la idea implementada com a servei de la UPC
* Aquest resum es publicarà al web del Premi com a descripció de la proposta una vegada s'hagi tancat el termini de presentació de candidatures.

 • Treball descriptiu de la proposta en format lliure (vídeo, document de text, pdf, presentació de diapositives, etc.). El contingut del treball, independentment del seu format, ha de cobrir els següents aspectes:
  • Antecedents (identificació de la situació prèvia)
  • Objectius
  • Descripció
  • Innovacions i avantatges
  • Aplicabilitat a l'entorn real
  • Estimació de costos d'implantació i de manteniment

El lliurament de la documentació es farà via online.

És indispensable no incloure el/s nom/s del/s autor/s en la documentació lliurada per tal de garantir l'anonimat dels participants.

El treball podrà estar redactat en qualsevol dels idiomes següents: català, castellà i anglès.

El termini de presentació dels treballs finalitza el dia 18 d'abril de 2013 a les 12:00 hores.

Premi

L'import assignat és de 4.000€ per al primer premi i de 2.000€ per al segon. Aquest imports estan subjectes a les retencions fiscals que corresponguin.

A més, UPCnet es compromet a desenvolupar un pilot que estudiï la viabilitat de la idea guanyadora del primer premi per a la seva possible implementació com a servei real de la UPC, amb la implicació del participant guanyador.

Composició del jurat

El jurat, presidit pel rector de la UPC, estarà integrat pel president del Consell Social de la UPC, el conseller delegat d'UPCnet, el director general d'UPCnet i altres personalitats.

Una Comissió Tècnica d'Avaluació, nomenada per l'organització i composta per experts en l'àmbit TIC que coneguin àmpliament les tecnologies en les quals es presentin els treballs i projectes, efectuaran una valoració prèvia d'aquests i, si s'escau, donaran assessorament tècnic als membres del jurat.

Veredicte del jurat

Per emetre el veredicte, el jurat tindrà en compte els següents aspectes durant l’avaluació de les propostes:

 

 • Aplicabilitat i aportació de valor
  • Aplicabilitat de la proposta com a servei TIC per a la UPC
  • Altres consideracions: programari lliure, estalvi de costos, mobilitat, experiència d'usuari, ubiqüitat dels clients, increment de la seguretat i la sostenibilitat
 • Innovació
  • Caràcter innovador de la idea
  • Incorporació d’elements tecnològics innovadors o millores tecnològiques innovadores
 • Qualitat
  • Qualitat de la informació aportada
  • Grau de definició i nivell de desenvolupament de la proposta
  • Presentació de l'estimació de costos d'implantació i de manteniment


El jurat es reunirà al mes de maig de 2013 i el seu veredicte es farà públic el mateix dia al web del Premi.

La decisió del jurat serà inapel·lable i el Premi es podrà considerar desert.

Difusió del Premi

Les persones o equips guanyadors del Premi Davyd Luque es donaran a conèixer al web del Premi el mateix dia del veredicte del jurat. Posteriorment, es farà el lliurament dels premis a l'acte de reconeixement als membres de la UPC premiats durant l'any anterior i se'n farà difusió als mitjans de comunicació.

Condicions de participació

La participació en la convocatòria al Premi Davyd Luque implica concedir a la UPC i a UPCnet el dret a desenvolupar, evolucionar, implantar i explotar, de qualsevol forma, projectes idèntics o similars basats en el contingut de la documentació presentada al Premi, si així ho consideren adient.

La participació en aquest Premi implica l'acceptació d'aquestes bases. Tantmateix, els participants accepten la política de privacitat i protecció de dades d'UPCnet.

 

En compliment amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), us informem que les dades personals dels participants en aquest Premi seran incloses en un fitxer titularitat d'UPCnet, amb la finalitat de cursar la sol·licitud de participació en el Premi Davyd Luque i posteriors comunicacions vinculades amb el mateix. En tot moment hom pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei, enviant un missatge de correu electrònic a premi.dlarrobaupcnet.es.

 

Barcelona, febrer de 2013

darrera modificació: Abril 2013
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   UPCnet.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech